okt

17

Al 10 jaar heb je een mooi bootje. In perfecte staat nog maar je gebruikt hem zo weinig dat je hem eigenlijk wilt verkopen. Dat is zo makkelijk nog niet dus daarom gaan wij jou daar bij helpen! 

Zorg dat je boot in goede staat verkeert. 

Heel veel mensen zijn op zoek naar een boot waar ze zo in kunnen stappen en weg mee kunnen varen. Zorg er daarom voor dat je dat zo goed mogelijk voor ze waarmaakt! Mochten er mankementen zijn, probeer die dan op te lossen voordat je de boot in verkoop zet. Maak de boot ook even goed schoon voordat je hem in de verkoop zet. Dan ziet de boot er een stuk beter uit voor eventuele kopers. Mochten er toch mankementen zitten die je niet kan oplossen, meld dat dan aan de kopers. 

Zorg voor een perfecte presentatie

Mensen kijken natuurlijk naar hoe je boot eruit ziet. Zowel op de advertentie als in het echt. Zorg daarom dat je boot er mooier dan ooit uit ziet op de foto’s en als de koper komt kijken. Denk daarbij aan het schoonmaken van de eventuele zeilen, dat de bekleding vlekkeloos is en dat het metaal en glaswerk glanst en dat het lekker ruikt natuurlijk! Zorg er ook voor dat je zoveel mogelijk spullen uit de boot haalt. Dan is de presentatie toch wat beter. 

Zet je boot op het juiste moment te koop

Over het algemeen worden de meeste boten verkocht voor het hoogseizoen of juist net erna. Zodra de temperaturen oplopen krijgen mensen zin om te varen en gaan ze op zoek naar een boot! Zorg dat je dit goed plant met je advertenties. Hier kunnen mensen namelijk ook op inspelen en zo een boot wat goedkoper op de kop tikken dan normaal. 

boot

Heel veel mensen vinden het moeilijk om hun boot te verkopen. Ze weten niet waar ze moeten adverteren en wie ze moeten bereiken. Daarom zijn er natuurlijk mensen die het voor je kunnen doen! Je kan namelijk je boot verkopen via www.jachtmakelaardijkappers.nl 

Die doen het hele verkooppraatje en advertenties maken voor je! Ze hebben ook nog een een mooie jachthaven waar je boot in komt te liggen. 

mei

12

In de zoektocht naar een nieuwe boot zal je vaak een boot gaan huren. Een jachtmakelaar in Drimmelen kan je hierbij helpen om een boot te huren zodat je meer inzicht krijgt in wat voor boot je wil.  Wanneer je een nieuwe boot huurt zijn er wel een paar dingen waar goed opgelet moet worden. In dit artikel geven wij je een uitleg waar je precies op moet letten.

jachtboot

Opfrissen met een korte cursus

Het is vaak fijn (voornamelijk als je een lange tijd niet hebt gevaren) om even je kunsten op te frissen. Binnen deze cursus leer je hoe er bijvoorbeeld moet aangelegd worden en krijg je een opfrisser betreft de regels bij het varen. 

Wees geïnformeerd over de bruggen en sluizen die in de buurt aanwezig zijn

Op het moment dat je de boot gaat huren is het makkelijk om te weten waar er bruggen en sluizen aanwezig zijn, voorkom daarom verrassingen voor jezelf en laat jezelf goed informeren.

Bekijk goed de kosten die er extra bij gaan komen

Voorbeelden hiervan zijn bevoorrading, brandstof etc. 

Zorg dat je de boot goed controleer voordat je gaat varen.

Wanneer je de boot huurt zal je op een paar dingen moeten letten á controleren. Voorbeelden hiervan zijn het uitzoeken hoeveel brandstof er in de boot aanwezig is en welke brandstof er bij het bijtanken nodig is. Verder moet er ook gelet worden of de verlichting in orde is en daarbij hoe de accu kan worden opgeladen van de boot. Ook zullen de vitale middelen zoals een EHBO-kist en brandblusser op de boot aanwezig moeten zijn dus zorg ervoor dat je die kan vinden. Daarnaast moet het motoroliepeil gecontroleerd worden en kijken of er genoeg koelwater aanwezig is. Als laatste is het slim om naar de weersverwachtingen te kijken of het wel verantwoord is het water op te gaan en zal je een actuele waterkaart mee moeten nemen.

Wat voor boot ga je huren?

Wanneer het een van je eerste keren is dat je gaat varen is het slim om een redelijk compacte boot te kiezen. Zorg er daarbij ook voor dat de boot goed en makkelijk vaart. Wanneer je met uiterlijk 4 personen gaat varen, huur dan een boot die maximaal 10 meter lang is. Op het moment dat er meer mensen mee gaan is het slim om een boot met meer hutten te huren. Als de boot 3 hutten heeft zal de boot ook langer worden en is meer ervaring wel een vereisten. 

dec

6

Het Schelde-estuarium is een dynamisch systeem dat als gevolg van menselijke ingrepen en  exogene invloeden, in de loop der tijd, vele veranderingen heeft ondergaan. De morfologie van het estuarium en de mogelijke veranderingen daarin door deze ingrepen zijn van groot belang voor alle belangrijke functies in het gebied. Om die reden worden in deze paragraaf eerst de belangrijkste morfologische ontwikkelingen op de korte termijn geschetst.

Op dit moment vindt er een aantal ingrepen plaats in de Westerschelde die samenhangen met het 38/43/48-voet-programma. Deze ingrepen bestaan uit het verlagen van drempels uit de vaargeul, het aanpassen van vaarbreedten, de aanleg van geul wandverdedigingen en het opruimen van wrakken. Hiermee samenhangend zijn het bagger- en stortbeleid en het zandwinbeleid gewijzigd waardoor er binnen de Westerschelde sediment getransporteerd wordt in westelijk richting. Doelstellingen hierbij zijn het vergroten van de morfologische dynamiek en het minimaliseren van de baggerinspanning. Samenhangend met de huidige verruiming worden natuurcompensatieprojecten uitgevoerd.

De verwachting is dat het 10 à 15 jaar zal duren voor het getij en de bodem zich zullen hebben aangepast aan bovenstaande ingrepen. Deze verwachting is gebaseerd op een vergelijking met de verruimingswerken in de jaren 70. Tussen 1968 en 1976 liepen in de Westerschelde de baggerhoeveelheden op van 4,7 tot 12,8 miljoen m3/jaar en duurde het tot eind jaren 80 voor zich een nieuwe toestand instelde, met een jaarlijkse baggerhoeveelheid van 8 tot 10 miljoen m3/jaar.

Het estuarium bevindt zich in een overgangssituatie. De verwachting is dat in het oostelijk deel van de Westerschelde de dynamiek zich herstelt. Onzekerheden bestaan over de aanpassingen van de hoofdgeul. Met name over het risico dat de hoofdgeul verder wordt gefixeerd. Ook wordt verwacht dat het getijverschil toeneemt en dat de getijgolf verder het estuarium indringt. Niet zeker is of het gewijzigde stortbeleid, waarbij het langer duurt voordat sediment terugkeert op de baggerlocatie (de retourstroom), het gewenste effect heeft. Het morfologieonderzoek geeft aanwijzingen dat het geulen-en-platenstelsel in staat is de huidige bagger- en stortinspanningen te verwerken zonder dat hierdoor onomkeerbare ontwikkelingen in gang gezet worden. Verder
zijn er signalen dat het mondingsgebied sedimentexporterend wordt. Dit is een breuk met het verleden waarin zandbalansen altijd sedimentimport aangaven. Op langere termijn zou hierdoor een sedimenttekort kunnen ontstaan.

De morfologische effecten en de bovengenoemde onzekerheden vormen een zeer dominant gegeven voor het ontwikkelen van de Langetermijnvisie aangezien zowel de Natuurlijkheid, en de Toegankelijkheid alsook de Veiligheid hier in belangrijke mate mee samenhangen.