Overige cijfers

Bedrijfsvestigingen

Een bedrijfsvestiging is een in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel ingeschreven onderneming en rechtspersoon in Nederland.

In een dergelijke onderneming worden tegen betaling, voor eigen rekening, in concurrentie met anderen, in samenwerking met mensen, kapitaal en goederen en met winstoogmerk regelmatige maatschappelijke werkzaamheden verricht.

De data zijn ontleend aan de Handelsregisters van de Kamers van Koophandel.

Investeringen

Investeringen in materiële vaste activa van ondernemingen die actief zijn binnen de zeehavengerelateerde economische activiteiten en gevestigd zijn in Nederland. De data zijn ontleend aan de CBS-statistiek van ‘investeringen in vaste activa’.

Bezoekende zeeschepen

Het aantal schepen dat een haven aandoet onderverdeeld naar grootteklasse in bruto tonnages.

Verantwoording
Gegevens van het aantal bezoekende zeeschepen aan de Nederlandse zeehavens zijn ontleend aan de havenadministraties.