Overslag

Overslag

De goederenoverslag wordt weergegeven naar twee soorten indelingen, namelijk naar goederensoorten en naar verschijningsvormen:

De indeling naar goederensoorten  is conform de classificatie van goederen die gebruik maakt van een indeling op de Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, Revisée(NSTR). Deze NSTR-codering is sinds 1 januari 1967 van kracht binnen de lidstaten van de Europese Unie. Door de hiërarchische opbouw van codenummers is het mogelijk goederen te groeperen tot 10 hoofdstukken (1-digit) en 52 groepen (2-digit). De volledige detaillering naar goederensoorten is mogelijk tot op 4-digit niveau.

De indeling naar verschijningsvormen  is tweeledig namelijk bulk en non bulk ladingstromen. Binnen deze hoofdindeling is een nadere operationele verfijning aangebracht.

NSTR indeling naar hoofdrubrieken met vermelding van goederensoorten:

0 Landbouwproducten en levende dieren
o.a. levende dieren, granen, aardappelen, vers fruit, verse en bevroren groenten, textielstoffen en -afval, hout en kurk, suikerbieten en andere plantaardige en dierlijke grondstoffen
1 Andere Voedingsproducten en veevoerders
o.a. suiker, dranken, genotmiddelen en bereide voedingsmiddelen n.a.g., vlees, vis, vlees- en viswaren, melk en melkproducten, eieren en spijsvetten, graan-, fruit en groentebereidingen, hop, veevoeders, oliezaden, oliën en vetten
2 Vaste Minerale brandstoffen
o.a. steenkool, bruinkool en turf, cokes
3 Aardoliën en aardolieproducten
o.a. ruwe aardolie, vloeibare brandstoffen, energiegassen en andere aardoliederivaten
4 Ertsen, metaalafval, geroost ijzerkies
o.a. ijzererts, andere ertsen en afvallen daarvan, ijzer- en staalafval, schroot, hoogovenstof en geroost ijzerkies
5 IJzer, staal en non-ferrometalen (incl. halffabrikaten)
o.a. ruw ijzer, ferrolegeringen en ruw staal, halffabrikaten van staal, staven- en profielstaal, draad van ijzer of staal, plaat- en bandstaal, pijpen e.d., ruwe geit- en smeedstukken en non-ferrometalen en -halffabrikaten
6 Ruwe mineralen en -fabrikaten; bouwmaterialen
o.a. zand, grind, klei en slakken, zout, ongeroost ijzerkies, zwavel, andere ruwe mineralen, cement, kalk, gips en andere bewerkte bouwmaterialen
7 Messtoffen
o.a. natuurlijke meststoffen en kunstmeststoffen
8 Chemische producten
o.a. chemische basisproducten, aluminiumoxide en -hydroxide, producten van steenkool- en petrochemie, cellulose en oud papier en andere chemische producten
9 Voertuigen, machines en overige goederen (w.o. stukgoederen)
o.a. vervoermateriaal incl. onderdelen, landbouwtractoren en -machines, elektrische en andere machines, apparaten en motoren, metaalwaren, glas, glaswerk, keramische producten, leer, textiel en kleding, andere fabrikaten en halffabrikaten en andere goederen (incl. stukgoederen)

 

Internationale standaard verschijningsvormen:

A Droge bulk
als massagoed vervoerde en behandelde granen, ertsen, vaste brandstoffen, meststoffen e.d.
B Natte bulk
als massagoed vervoerde en behandelde vloeistoffen, zoals ruwe olie, vloeibare gassen en aardolieproducten
C Containers
containers, flats en lasbarges van tenminste 20 voet (6 m) lengte
D Roll-on / Roll-off
alle lading die in en uit een schip wordt gereden
E (overig) Stukgoed
alle overige lading, ook die op pallets, in containers die kleiner zijn dan 20 voet (6 m) en onverpakte goederen zoals pijpen, rails e.d.