Zeehavens Nederland

….. Als vanzelfsprekendheid
De zeehavens worden in ons land nog vaak gezien als een vanzelfsprekendheid, als een economisch gegeven dat overigens weinig politieke aandacht behoeft. Niets is minder waar. Alleen dankzij grote inspanningen hebben de havens zich door de jaren heen kunnen ontwikkelen tot wat zij zijn. En ook in de toekomst zijn blijvend grote inspanningen van overheden en bedrijfsleven nodig om de maatschappelijke en economische functie van onze havens te handhaven.

Nederlandse zeehavens:*

zeehaven zeehavenregio
1 Delfzijl
2 Eemshaven Noordelijke Zeehavens
3 Harlingen
4 Den Helder
5 Amsterdam
6 Zaanstad
7 Beverwijk Amsterdam/Noordzeekanaalgebied
8 Velsen
9 IJmuiden
10 Scheveningen Scheveningen
11 Rotterdam
12 Schiedam
13 Vlaardingen Rotterdam/Rijn- en Maasmondgebied
14 Maassluis
15 Dordrecht
16 Moerdijk
17 Vlissingen  Scheldebekken